హీరోగా యంగ్ టైగర్ యన్టీఆర్ కు 20 ఏళ్ళు ‘నిన్ను చూడాలని’తో యంగ్ హీరోగా తారక్ పరిచయం 2000 నవంబర్ 15న ‘నిన్ను …