Watch New Kannada Film Tyson Scenes. Starring : Vinod Prabhakar, Urmila Gayathri, B B Ashok Kumar, H M Krishnamurthy, N L Narendra Babu (VP), …